Monthly Archives: Mayıs 2021

KURU GÖZ TEDAVİSİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR…

Kuru göz, azalan göz yaşı filmi stabilitesi ile karakterize edilen, çok faktörlü bir hastalıktır vebazen oküler yüzey hasarı ile ilişkilendirilir. Nedenlerine ve bulgularına bağlı olarak iki anakuru göz türü vardır; göz yaşı yetersizliğine bağlı kuru göz ve buharlaşma tipi kuru göz. Kurugöz oluşması yaşam tarzı ve yaşam ortamı ile ilişkilendirilebilir. Göz kuruluğuna neden olanve yaygın … Continue reading

Mayıs 24, 2021 Blog & Vlog